Naše služby

Chorým pacientom v domácnosti poskytujeme nasledovné služby:

– ošetrovanie rán (operačné rany, dekubity, preležaniny, vredy predkolenia)

– prevencia dekubitov, polohovanie pacienta

– preväzy rán po op

– starostlivosť o kanyly, katétre, dreny

– starostlivosť o tracheostomické kanyly

– čistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly

– starostlivosť o stómie

– starostlivosť o diabetikov

– starostlivosť o kardiakov

– starostlivosť o imobilného pacienta

– starostlivosť o onkologického pacienta

– cievkovanie ženy

– vyšetrenie moču indikátorovým médiom

– očistná klyzma

– odsávanie hlienov

– aplikácie injekčnej a infúznej liečby

– ošetrovateľská rehabilitácia

– meranie vitálnych funkcií, TT,TK,P,D

– sledovanie vitálnych funkcií

– odber biologického materiálu

– odbery TT,TN,TR,Spútum

– kontrola glykémie s glukomerom

– odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti

– poučenie príbuzných, alebo členov komunity ako sa starať o chorého

– a iné ošetrovateľské výkony

Obväzový materiál, moderné pomôcky, náplasti, masti, pasty, peny a iný špeciálny zdravotný materiál, ako aj lieky a infúzne roztoky hradené zo zdravotného poistenia.

Potrebujete naše služby?