Szolgáltatásaink

A következő szolgáltatásokat vehetik igénybe a betegek:
• szondán át tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó ápolás
• katéterezés, illetve hólyagöblítéshez kapcsolódó feladatok
• baleseti vagy műtétek utáni ápolás, és korlátozott önellátás esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése
• tracheális (gége) kanül tisztítása, betét cseréje
• műtéti területek – nyitott és zárt sebek – ellátása
• intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz nem szájüregen történő gyógyszer beadáshoz kapcsolódó ápolás
• sztomaterápia (sztóma: mesterségesen, sebészek által létrehozott bélnyílás a hasfalon) és különböző célt szolgáló drének (csövek) kezelése
• szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után
• dekubitálódott (felfekvéses) területek, fekélyek ápolása
• betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó ápolás keretében: mozgás hely- és helyzetváltoztatás segítése.
• szükség szerinti, kiegészítő speciális eljárások: UH inhalálás, légzésterápia, szívó alkalmazása, oxigénterápia
• tartós fájdalomcsillapítás
• otthoni parenterális (nem szájüregen keresztül történő) táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő betegek esetében

Egyéb szolgáltatások
Az otthoni szakápolás része, hogy az ápoló ne csak elvégezze, hanem meg is tanítsa a betegeknek és/vagy a hozzátartozóknak mindazon feladatokat, amelyeket ők is el tudnak látni. A szakápolók étkezési tanácsokat is nyújtanak – ha szükség van rá, dietetikus bevonásával -, de más szaksegítséget is bevonhatnak a folyamatba, például logopédust vagy gyógytornászt. Ne feledkezzünk meg azonban arról sem, hogy fekvőbetegeknél kiemelten fontos a bőrápolás is.
További feladatuk az ápolási tevékenységek dokumentálása, valamint a szakorvossal való folyamatos kapcsolattartás, hiszen jelentési kötelezettséggel is tartoznak az irányába. Szintén elengedhetetlen feladatkörük a pszichés foglalkozás a betegekkel.